Home O Firmie Uslugi Realizacje Kontakt

 

Poprzez szkolenia i odpowiednią kadrę stosujemy wszystkie nowoczesne znane na rynku europejskim technologie. Wykonujemy nowe inwestycje jak i remonty (modernizacje) wszystkich typów instalacji:

 
Wodno-kanalizacyjnych.
Centralnego ogrzewania (węglowo-miałowe, olejowe, gazowe, elektryczne) - kotłownie, węzły cieplne.

Gazowe.
Wentylacje.

Ponadto świadczymy również drobne usługi (naprawy, remonty) dla ludności.